RANKED SEO Agency Bangkok
  • en
  • th

Google Analytics คืออะไร ?

นอกจาก Google จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการค้นหาข้อมูลบนโลกของอินเตอร์เน็ตแล้ว พวกเขายังออกแบบฟีเจอร์และแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งหากใครที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจบนเว็บไซต์ รวมถึงกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการข้อมูลทางสถิติ วันนี้ เราจะพาไปรู้จักกับ Google Analytics กัน

google analytic
google analytic

Google Analytics เป็นบริการของ Google ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลทางสถิติให้แก่เจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าของเว็บจะสามารถเข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางสถิติได้แบบ Real-Time ส่วนข้อมูลที่นำเสนอนั้นจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ อาทิ ลักษณะกลุ่มผู้เยี่ยมชม, พฤติกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา, ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้คนใช้สำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ และอีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้ Google Analytics

  • ใช้งานสะดวกผ่านบัญชี Google Ads เพื่อช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของการทำโฆษณา
  • ทำให้ตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าชม รวมถึงสำรวจลักษณะกลุ่มคนที่ใช้งานเว็บเราได้
  • ทำให้เกิดการพัฒนาของเว็บไซต์ไปในทิศทางที่เหมาะสม
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นบริการฟรี แถมยังติดตั้งง่ายอีกด้วย

ข้อมูลทางสถิติเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นถึงปัญหา และทิศทางโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถ้าหากดำเนินงานไปโดยขาดการทำสถิติมันก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของกิจการ ทั้งความเสียเปรียบทางการตลาด การตอบสนองความต้องกันที่อาจผิดพลาด ไปจนถึงชื่อเสียงของแบรนด์ที่เลื่อมล้ำลง