RANKED SEO Agency Bangkok
  • en
  • th

การทำ Google Ads ส่งผลดีต่ออันดับ SEO จริงหรือไม่

กลยุทธการกระตุ้นการตลาดออนไลน์ ด้วยวิธีใช้  Google Ads  บางคนอาจมีความเชื่อกันว่า จะสามารถผลักดันอันดับ SEO ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งความเป็นจริงนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด และทำไมจึงเชื่อเช่นนั้นเรามาหาคำตอบกันเลย

Google Ads
Google Ads

หลายคนมักเข้าใจไปว่า การทำโฆษณา Google Ads นั้นเป็นกระบวนการแบบ PPC (Pay Per Click) ซึ่งจะกระตุ้นการสร้าง Traffic ให้กับเว็บไซต์และนำมาซึ่งอันดับของ SEO ที่ดียิ่งขึ้น แต่แท้จริงแล้ว การทำโฆษณาในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะทำกับเว็บใดก็ตาม ไม่ว่าจะนำไปใช้ใน Google Ads หรือนำไปใช้ใน Facebook Ads ก็ล้วนไม่เป็นผลใด ๆ เลยต่อกลไกลการประเมินของเว็บเหล่านี้ เพราะมีระบบ อัลกอริทึม ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงมีวิธีการประเมินในการจัดอันดับที่ไม่ยึดโยงกับการทุ่มงบประมาณการโฆษณา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทำ Google Ads จะไม่ส่งผลต่อการจัดอันดับ แต่ก็มีประโยชน์ในแง่มุมเชื่อมโยงอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทแบรนด์ หรือธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งหากกระทำอย่างเป็นธรรมชาติบน  Google Search และนำมาซึ่งความตอบโจทย์แก่ผู้พบเห็น ก็ย่อมที่จะเกิดการแชร์คอนเทนท์เหล่านั้น และส่งผลบวกต่อ Traffic ต่อยอดในอีกช่องทางได้เช่นกัน อีกทั้งยังมาพร้อมกับเครื่องมือ วิเคราะห์สถิติ ที่ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีแบบแผน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การทำ Google Ads ไม่ได้ส่งผลต่ออันดับ SEO ในทางตรง แต่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีอันสามารถผนวกกับตัวแปรอื่น ๆ ควบคู่กัน และนำมาซึ่งอันดับที่ดีขึ้นได้นั่นเอง